Avoin viesti kansanedustajille: steriloimislain muuttamistarve

Nykyinen steriloimislaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1970/19700283

Suomen steriloimislaki on vanhanaikainen ja loukkaa itsemääräämisoikeutta omaan kehoon.
Steriloimislaki asettaa ihmiset eri asemaan iän, lapsiluvun, perhemuodon ja terveydentilan perusteella.

-Ikäraja 30 vuotta on korkea. Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa ikäraja on ollut 25 vuotta jo 1970-luvulta. Tanskassa ikäraja laski 18 vuoteen puolen vuoden harkinta-ajalla 2014 ja Islannissa päätettiin 9.5.2019 ikärajan laskemisesta 18 vuoteen.


-Lapsiluku kolme lasta on korkea ja lapsiluvussa otetaan huomioon omien lisäksi vain aviopuolison lapset eikä avopuolison tai vastaavan lapsia. Perheistä 82% on alle kolmelapsisia.  


-Terveyssyyt vaativat kahden lääkärin tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran luvan.Tämä on turhaa byrokratiaa itseä koskevan päätöksen kohdalla. Yhden lääkärin päätös saisi riittää.  


-Hakijan aviopuoliso halutaan kuultavaksi, vaikka steriloimiseen on henkilökohtainen oikeus.  


-Lain perustetta ”kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen”, voidaan pitää tätä ihmisryhmää loukkaavana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rekisteriin ei ole raportoitu yhtään siihen perustuvaa steriloimista lain voimassaoloaikana 2003 alkaen.
Peruste pitäisi muuttaa esimerkiksi muotoon ”kun hänen henkinen hyvinvointinsa hyötyy steriloimisesta”, jolloin steriloimista voisi hakea henkisten syiden perusteella, kuten raskaudenpelon, synnytyspelon tai lapsikielteisyyden. 


-Raskauden keskeyttämisen yhteydessä on oikeus steriloimiseen vain terveyssyistä. Oikeus saisi olla aina syystä riippumatta. 


-Säännösten noudattamatta jättämisestä voidaan tuomita vankeutta laillisen steriloimisen suorittajalle. Sakkorangaistus olisi riittävä.

Oikeutta steriloimiseen saisi laajentaa ja purkaa normeja.


Vasemmistonuoret ovat hyväksyneet ohjelmaansa steriloimisen 25 vuoden ikärajan 2011, Vihreä Liitto 2014 ja Kokoomus 2018. Tämän vuoksi voisi olla mahdollista saada yli 100 kansanedustajaa kannattamaan lainmuutosta, jos siihen on poliittista tahtoa.

Lakiehdotus voi tulla eduskunnan käsiteltäväksi hallituksen esityksenä, kansanedustajan tekemänä lakialoitteena tai kansalaisaloitteena.

Kansanedustajan lakialoitteen tekeminen ei ole iso vaiva, koska sen tekstin voi kopioida tästä.
Tekstissä ehdotetaan 25 vuoden ikärajaa.
https://steriloimislaki.blogspot.com/p/lakialoitteen-sisalto.html

Steriloimislaki olisi lähes tasa-arvoinen, jos ikäraja olisi 18 vuotta puolen vuoden harkinta-ajalla ja 25 vuotta ilman harkintaa, kuten on Tanskan laissa. Islannissa ikäraja on 18 vuotta.
Sen lakiteksti on myös kopioitavissa:
https://steriloimislaki.blogspot.com/p/tasa-arvoinen-steriloimislaki-18.html

Ehdotetusta lakitekstistä voi antaa palautetta: steriloimislaki@gmail.com
Tällä sivustolla on esitetty perusteita steriloimislain muuttamiseksi nykyaikaisemmaksi ja enemmän itsemääräämisoikeutta antavaksi.